Försäkringar när du anlitar tjänster i hemmet

Ska du anlita en flyttfirma, målare eller snickare? Oavsett så finns det ett antal försäkringar som är bra att ha koll på. Om den du anlitar dessutom ska arbeta med något värdefullt (detaljmåla en antik möbel, eller en flyttfirma som ska frakta värdefullt bohag till exempel) är det särskilt angeläget att ha koll på försäkringarna. Nedan kan du läsa mer om dem.

Ansvarsförsäkring

Den försäkring som täcker skadeståndsskyldigheten hos företaget du anlitar (en flyttfirma till exempel) kallas för ansvarsförsäkring. I korthet innebär det att om firman orsakar skador med konsekvensen att du som konsument begär skadestånd, så kommer den här försäkringen att täcka just det. Förutom en eventuell ekonomisk kompensation innebär en ansvarsförsäkring också att den försäkrade firman får hjälp med förhandling och representation i en domstolsprocess.

Så hur kollar man om ett företag, till exempel en flyttfirma, verkligen har en ansvarsförsäkring? Det första man kan göra är givetvis att fråga – men för att vara helt säker bör du be om att få se en kopia på företagets försäkringsbrev.

Allriskförsäkring

Det är inte ovanligt att företag skaffar sig en allriskförsäkring. Vanligast är det kanske dock att privatpersoner tecknar flytthjälp med flyttfirma, som i folkmun brukar benämnas drulleförsäkring. Det är sätt för såväl privatpersoner som företagare att skydda sig när man råkar ha sönder någonting. I sådana fall skall du som beställare och stå som medförsäkrad (görs normalt endast på längre arbeten).

Byggfelsförsäkring

Något annat att titta på är om företaget har en byggfelsförsäkring, beroende på vilken typ av hantverkare du ska anlita. Tidigare, innan sommaren 2014, var det krav att ha detta när man byggde hus eller andra saker som krävde ett bygglov. Med det sagt är det fortfarande något som är bra att ha, även om det förvisso inte längre är obligatoriskt. Upptäckta fel omfattas av försäkringen om de upptäcks inom ett decennium från dess att slutbesiktningen har skett. Felen kan finnas i husets konstruktion, i materialet eller ha uppstått till följd av ett bristfälligt utförande.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställande tecknas, precis som en byggfelsförsäkring, av byggherren. En väsentlig skillnad är att ett färdigställandeskydd alltid ska tecknas, oavsett om det är ett anlitat företag som är byggherren, eller om det är du själv. Tanken är att det ska skydda mot en eventuell konkurs som innebär att arbetet avbryts i förtid, trots att processen är i ett känsligt läge. Det här skyddet ser till att arbetet återupptas inom kort tid.